bong da, web bong da

trọng tài Mark Forde

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Mark Forde

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010 qualifiers - Am/Caribbean
26/03/2008 St Lucia Turks and Caicos 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 2009 qualifiers Caribbean Zone
08/08/2008 Guyana Dominica 3 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/08/2008 Guyana Surinam 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/12/2008 Haiti Antigua and Barbuda 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic qualifiers 2008
31/08/2007 Surinam OT Netherlands Antilles OT 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/09/2007 Surinam OT Trinidad and Tobago OT 0 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
11/09/2007 St Vincent and The Grenadines OT St Lucia OT 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2007 St Vincent and The Grenadines OT Grenada OT 3 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions Cup 2008
04/11/2007 Deportivo Nacional Deportivo Barber 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Gold Cup 2007 qualifiers Caribbean Zone
27/09/2006 Haiti St Vincent and The Grenadines 4 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Am/Caribbean
26/03/2004 Dominica Bahamas 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions Cup 2005
22/09/2004 San Juan Jabloteh Walking Boys Company 3 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 2005 qualifiers Caribbean Zone
24/11/2004 Grenada Surinam 2 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2004 Puerto Rico Surinam 1 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
28/11/2004 Surinam Trinidad and Tobago 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic qualifiers 2004
10/09/2003 Panama OT Nicaragua OT 4 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/2003 St Lucia OT Panama OT 1 - 6 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions Cup 2003
02/04/2003 W Connection Toluca 3 - 3 9 (3 - 6) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean
19/03/2000 Virgin Islands US St Vincent and The Grenadines 1 - 5 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/04/2000 Bahamas Haiti 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/2000 St Vincent and The Grenadines Antigua and Barbuda 4 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Am/Caribbean
10/03/1996 Dominica Antigua and Barbuda 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/1996 St Kitts and Nevis St Vincent and The Grenadines 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/1996 Trinidad and Tobago Guatemala 1 - 1 2 (0 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
24/11/1996 Trinidad and Tobago USA 0 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 1993
11/07/1993 Canada Costa Rica 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
29/11/1995 Trinidad and Tobago Norway 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)

Thống kê về trọng tài Mark Forde

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 27
Penalties 3 0.11
Penalties cho chủ nhà 2 0.07
Penalties cho đội khách 1 0.04
Thẻ vàng 76 2.81
Thẻ vàng cho chủ nhà 29 1.07
Thẻ vàng cho đội khách 47 1.74
Thẻ đỏ 4 0.15
Thẻ đỏ cho chủ nhà 1 0.04
Thẻ đỏ cho đội khách 3 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Mark Forde

Trọng tài khác cùng quốc gia Barbados

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga