bong da, web bong da

trọng tài Jamal Al Sharif

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Jamal Al Sharif

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1998 qualifiers - Asia
01/06/1997 Korea Republic Thailand 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/1997 Qatar Kuwait 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Oceania
06/07/1997 Australia New Zealand 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 1996
04/12/1996 Indonesia Kuwait 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
16/12/1996 Korea Republic Iran 2 - 6 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
African Nations Cup 1994
27/03/1994 Cote d'Ivoire Sierra Leone 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/1994 Tunisia Zaire 1 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
03/04/1994 Zambia Senegal 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1994 qualifiers - Asia
05/05/1993 Bangladesh Thailand 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/1993 UAE Japan 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1994 qualifiers - Africa
18/07/1993 Guinea Cameroon 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/07/1993 Guinea Cameroon 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1994
18/06/1994 Colombia Romania 1 - 3 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/1994 Russia Cameroon 6 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
05/07/1994 Mexico Bulgaria 1 - 1 10 (5 - 5) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
Asian Cup 1992
01/11/1992 UAE Iran 0 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/1992 Japan Iran 1 - 0 3 (0 - 3) 3 (0 - 3) 0 (0 - 0)
08/11/1992 Japan Saudi Arabia 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 1992 qualifiers
27/05/1992 UAE Kuwait 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 1992
16/10/1992 Argentina Cote d'Ivoire 4 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
African Nations Cup 1990
06/03/1990 Senegal Cameroon 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1990 qualifiers - Asia
22/07/1989 Iran China 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1990
19/06/1990 Austria USA 2 - 1 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1988
18/09/1988 USA OT Argentina OT 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
27/09/1988 Italy OT Soviet Union OT 2 - 3 8 (4 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1986 qualifiers - Asia
19/04/1985 Iraq Jordan 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1986
06/06/1986 Hungary Canada 2 - 0 3 (0 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/06/1986 England Paraguay 3 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1985 u20
27/08/1985 Brazil u20 Spain u20 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1984 qualifiers
22/04/1984 Korea Republic OT New Zealand OT 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Stanley Rous Cup
19/05/1987 England Brazil 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
07/01/1992 Egypt Norway 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Jamal Al Sharif

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 32
Penalties 6 0.19
Penalties cho chủ nhà 3 0.09
Penalties cho đội khách 3 0.09
Thẻ vàng 65 2.03
Thẻ vàng cho chủ nhà 30 0.94
Thẻ vàng cho đội khách 35 1.09
Thẻ đỏ 9 0.28
Thẻ đỏ cho chủ nhà 3 0.09
Thẻ đỏ cho đội khách 6 0.19

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Jamal Al Sharif

Trọng tài khác cùng quốc gia Syria

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga