bong da, web bong da

trọng tài Harry Atisson

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Harry Atisson

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2006 qualifiers - Oceania
10/05/2004 Solomon Islands Tonga 6 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2004 Solomon Islands New Caledonia 2 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/05/2004 Australia Tahiti 9 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2004 Fiji Solomon Islands 1 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
OFC Nations Cup 2004
10/05/2004 Solomon Islands Tonga 6 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2004 Solomon Islands New Caledonia 2 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/05/2004 Australia Tahiti 9 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2004 Fiji Solomon Islands 1 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2003 u20 qualifiers - Oceania
12/12/2002 Fiji u20 Tonga u20 8 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/12/2002 New Caledonia u20 Tonga u20 8 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
OFC Nations Cup 2002
05/07/2002 New Zealand Tahiti 4 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/07/2002 New Zealand Solomon Islands 6 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Oceania
09/04/2001 Tonga Australia 0 -22 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 3 (0 - 3)
11/04/2001 Samoa Fiji 1 - 6 1 (1 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2001 u17
15/09/2001 Argentina u17 Burkina Faso u17 2 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
19/09/2001 Nigeria u17 USA u17 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/09/2001 Costa Rica u17 Burkina Faso u17 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
OFC Nations Cup 2000
21/06/2000 Solomon Islands Cook Islands 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/2000 Australia New Zealand 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Harry Atisson

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 19
Penalties 4 0.21
Penalties cho chủ nhà 1 0.05
Penalties cho đội khách 3 0.16
Thẻ vàng 28 1.47
Thẻ vàng cho chủ nhà 14 0.74
Thẻ vàng cho đội khách 14 0.74
Thẻ đỏ 2 0.11
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 2 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Harry Atisson

Trọng tài khác cùng quốc gia Vanuatu

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga