bong da, web bong da

trọng tài Jose Macias

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Jose Macias

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
South American 1946
16/01/1946 Brazil Paraguay 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/01/1946 Paraguay Bolivia 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/01/1946 Brazil Paraguay 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/02/1946 Chile Bolivia 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1945
14/01/1945 Chile Ecuador 6 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/01/1945 Brazil Bolivia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/01/1945 Chile Colombia 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/02/1945 Brazil Uruguay 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/1945 Chile Uruguay 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/02/1945 Brazil Ecuador 9 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1942
10/01/1942 Uruguay Chile 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/01/1942 Paraguay Peru 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/01/1942 Brazil Ecuador 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/02/1942 Uruguay Peru 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/02/1942 Brazil Paraguay 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/02/1942 Chile Peru 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1941
02/02/1941 Chile Ecuador 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/1941 Chile Peru 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/02/1941 Uruguay Chile 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/1941 Uruguay Peru 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1937
03/01/1937 Brazil Chile 6 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/01/1937 Uruguay Chile 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/01/1937 Brazil Paraguay 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/01/1937 Brazil Uruguay 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/01/1937 Peru Chile 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1930
13/07/1930 USA Belgium 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/07/1930 USA Paraguay 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Roca
05/03/1940 Argentina Brazil 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/03/1940 Argentina Brazil 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/1940 Argentina Brazil 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
03/08/1930 Argentina Yugolsavia 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Jose Macias

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 31
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Jose Macias

Trọng tài khác cùng quốc gia Argentina

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga