bong da, web bong da

trọng tài Juan Brozzi

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Juan Brozzi

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Intercontinetal Cup
14/11/1963 Santos FC AC Milan 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/1963 Santos FC AC Milan 1 - 0 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
WC 1958
15/06/1958 France Scotland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/1958 France Germany FR 6 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
South American 1956
21/01/1956 Uruguay Paraguay 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/01/1956 Chile Brazil 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/02/1956 Paraguay Peru 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/02/1956 Chile Uruguay 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/1956 Chile Peru 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/02/1956 Uruguay Brazil 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1955
09/03/1955 Uruguay Paraguay 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
13/03/1955 Chile Uruguay 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/03/1955 Peru Paraguay 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Oswaldo Cruz
30/04/1961 Paraguay Brazil 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
13/05/1959 Brazil England 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Juan Brozzi

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 15
Penalties 3 0.2
Penalties cho chủ nhà 3 0.2
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 1 0.07
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 1 0.07

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Juan Brozzi

Trọng tài khác cùng quốc gia Argentina

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga