bong da, web bong da

trọng tài Heinrich Retschury

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Heinrich Retschury

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Olympic Games 1924
29/05/1924 Sweden OT Belgium OT 8 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/1924 Netherlands OT Irish Free State OT 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/1924 Netherlands OT Sweden OT 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
King Alexandru Cup
08/06/1922 Yugolsavia Romania 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/1923 Romania Yugolsavia 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
31/05/1914 Hungary France 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/10/1915 Austria Hungary 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/10/1919 Austria Hungary 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/06/1921 Hungary Germany 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/1922 Germany Hungary 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/10/1922 Yugolsavia Poland 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/05/1923 Netherlands Switzerland 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/06/1923 Poland Yugolsavia 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/09/1924 Hungary Germany 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/03/1925 Italy France 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/1925 Netherlands Belgium 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/1925 Switzerland Belgium 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/1926 Belgium England 3 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/1927 Hungary Yugolsavia 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/06/1927 Hungary France 13- 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/05/1928 Belgium England 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/1930 Netherlands Belgium 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/1932 Belgium France 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Heinrich Retschury

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 23
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Heinrich Retschury

Trọng tài khác cùng quốc gia Áo

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga