bong da, web bong da

trọng tài Ricardo Vallarino

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Ricardo Vallarino

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1930
20/07/1930 Paraguay Belgium 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1925
29/11/1925 Argentina Paraguay 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1922
17/09/1922 Brazil Chile 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/1922 Argentina Chile 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1921
02/10/1921 Argentina Brazil 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/1921 Paraguay Brazil 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/1921 Argentina Paraguay 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1917
12/10/1917 Brazil Chile 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
07/10/1917 Brazil Chile 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/10/1921 Argentina Brazil 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/1921 Brazil Paraguay 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Ricardo Vallarino

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 11
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Ricardo Vallarino

Trọng tài khác cùng quốc gia Uruguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga