bong da, web bong da

trọng tài Mervyn Griffiths

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Mervyn Griffiths

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1958
11/06/1958 Yugolsavia France 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/1958 Brazil France 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1956-1957
26/09/1956 Manchester United Anderlecht 10- 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1956 qualifiers
11/07/1956 Soviet Union OT Israel OT 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1954
16/06/1954 Yugolsavia France 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/1954 Switzerland Italy 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/1954 Hungary Uruguay 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1950
01/07/1950 Brazil Yugolsavia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/07/1950 Uruguay Spain 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
09/04/1949 England Scotland 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/1949 England Northern Ireland 9 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/1949 England Northern Ireland 9 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1950 Scotland Northern Ireland 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/1951 England Northern Ireland 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/04/1955 England Scotland 7 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1955 England Northern Ireland 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/1957 England Northern Ireland 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
09/05/1951 England Argentina 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/04/1954 Switzerland Germany FR 3 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/1954 Germany FR France 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/1956 France Soviet Union 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Mervyn Griffiths

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 21
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Mervyn Griffiths

Trọng tài khác cùng quốc gia Wales

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga