bong da, web bong da

trọng tài Charles Barette

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Charles Barette

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Olympic Games 1924
29/05/1924 Uruguay OT USA OT 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1920
28/08/1920 Sweden OT Greece OT 9 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/08/1920 Czechoslovakia OT Norway OT 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
26/10/1908 Belgium Sweden 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/12/1909 England Netherlands 9 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/01/1911 France Hungary 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/1911 France Italy 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/1912 France Switzerland 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/12/1912 Italy Austria 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/1913 Netherlands England 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/05/1913 Germany Switzerland 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/03/1914 Italy France 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/1921 Netherlands Italy 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/1921 Belgium Netherlands 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/11/1921 France Netherlands 0 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/12/1921 Spain Portugal 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/01/1923 Spain France 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/1923 France England 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/01/1924 Italy Austria 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/09/1924 Austria Hungary 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/10/1924 Belgium Luxembourg 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/12/1924 Spain Austria 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/1925 Czechoslovakia Austria 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Charles Barette

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 23
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Charles Barette

Trọng tài khác cùng quốc gia Bỉ

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga