bong da, web bong da

trọng tài Luis Andre Baert

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Luis Andre Baert

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1950 qualifiers
02/06/1949 Sweden Ireland 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1938
12/06/1938 Italy France 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1934
31/05/1934 Italy Spain 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Nordic Championships
05/07/1936 Sweden Norway 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
09/05/1929 France England 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/01/1933 Italy Germany 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/01/1934 Germany Hungary 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
16/12/1934 France Yugolsavia 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/02/1935 Italy France 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/1935 France Germany 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/08/1935 Luxembourg Germany 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/1937 Netherlands Switzerland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/05/1937 Switzerland Germany 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/1938 France England 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/1939 Italy Germany 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/1939 Switzerland Netherlands 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/1947 England France 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/06/1950 Switzerland Yugolsavia 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/1950 France Netherlands 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/05/1951 England Portugal 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/09/1951 Yugolsavia Sweden 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/12/1951 Germany FR Luxembourg 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/05/1952 Switzerland England 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Luis Andre Baert

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 23
Penalties 1 0.04
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 1 0.04
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Luis Andre Baert

Trọng tài khác cùng quốc gia Bỉ

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga