bong da, web bong da

trọng tài Peco Bauwens

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Peco Bauwens

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1938 qualifiers - Europe
10/10/1937 Norway Ireland 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Eduard Benes Cup
06/09/1938 Yugolsavia Romania 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1936
15/08/1936 Italy OT Austria OT 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Balkan Cup 6th
17/05/1936 Romania Greece 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/1936 Bulgaria Greece 5 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/1936 Romania Bulgaria 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Central European Cup
28/10/1928 Austria Switzerland 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/10/1931 Hungary Austria 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Mitropa Cup 1930
14/09/1930 AS Ambrosiana Ujpest 5 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Baltic Cup
14/08/1929 Latvia Lithuania 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/08/1929 Lithuania Estonia 2 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/08/1929 Latvia Estonia 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
27/03/1935 Wales Ireland 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
30/04/1922 Hungary Austria 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/09/1922 Austria Hungary 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/05/1924 Austria Romania 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/1924 Netherlands South Africa 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/07/1925 Sweden Austria 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/1925 Netherlands Denmark 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/11/1926 Austria Sweden 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/1927 Luxembourg Italy 1 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/1927 Netherlands Czechoslovakia 8 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/1928 Netherlands Denmark 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/1928 Poland Sweden 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/1930 Netherlands Italy 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/1930 Hungary Netherlands 6 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
16/05/1931 Belgium England 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/05/1931 Italy Scotland 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/1931 England Spain 7 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/1932 Luxembourg France 5 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/05/1932 Netherlands Czechoslovakia 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/05/1933 Italy England 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/05/1933 Switzerland England 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/1934 Netherlands Belgium 9 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/1934 Luxembourg Switzerland 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/05/1935 Netherlands England 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/1935 Yugolsavia Czechoslovakia 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/1935 Ireland Netherlands 3 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/1936 France Belgium 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/1936 Czechoslovakia Spain 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
08/05/1936 Luxembourg Ireland 1 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/04/1937 Luxembourg Italy 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/1937 Czechoslovakia Scotland 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/01/1938 Luxembourg Hungary 0 - 6 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/1938 Switzerland England 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/11/1938 Ireland Poland 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/05/1939 Italy England 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/05/1939 Hungary Ireland 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/1941 Switzerland Hungary 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/11/1942 Switzerland Sweden 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/05/1943 Switzerland Hungary 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Peco Bauwens

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 51
Penalties 2 0.04
Penalties cho chủ nhà 2 0.04
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Peco Bauwens

Trọng tài khác cùng quốc gia Đức

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga