bong da, web bong da

trọng tài Generoso Dattilo

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Generoso Dattilo

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1950
29/06/1950 USA England 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Eduard Benes Cup
04/12/1938 Czechoslovakia Romania 6 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Danube Cup
22/09/1940 Yugolsavia Romania 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
24/09/1939 Hungary Germany 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/1939 Romania Hungary 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/1940 Germany Yugolsavia 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/1940 Hungary Germany 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/1941 Romania Slovakia 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/10/1947 Czechoslovakia Austria 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/1948 Greece Turkey 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/05/1948 Portugal Ireland 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/1948 Turkey Greece 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/01/1949 Spain Belgium 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/02/1950 Egypt Greece 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/05/1950 Yugolsavia Denmark 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/10/1950 Switzerland Netherlands 7 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Generoso Dattilo

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 16
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Generoso Dattilo

Trọng tài khác cùng quốc gia Italia

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga