bong da, web bong da

trọng tài Christiaan Groothoff

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Christiaan Groothoff

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Olympic Games 1912
30/06/1912 Great Britain OT Hungary OT 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/1912 Germany OT Russia OT 16- 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/07/1912 Germany OT Hungary OT 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/07/1912 Denmark OT Great Britain OT 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
06/06/1908 Austria England 1 - 6 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/1909 England Belgium 11- 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/05/1909 Hungary England 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/1909 England Sweden 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/1910 Belgium England 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/04/1910 England France 10- 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/1911 England Belgium 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/1911 England Denmark 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/1914 Belgium France 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/1919 Belgium France 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/11/1920 Hungary Austria 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Christiaan Groothoff

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 15
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Christiaan Groothoff

Trọng tài khác cùng quốc gia Hà Lan

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga