bong da, web bong da

trọng tài D. Johannes Mutters

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài D. Johannes Mutters

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Olympic Games 1928
05/06/1928 Chile OT Mexico OT 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/1928 Uruguay OT Argentina OT 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/06/1928 Uruguay OT Argentina OT 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1924
26/05/1924 Hungary OT Poland OT 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/1924 Switzerland OT Italy OT 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1920
28/08/1920 Great Britain OT Norway OT 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/08/1920 Belgium OT Spain OT 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
31/08/1920 France OT Czechoslovakia OT 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
05/04/1920 Netherlands Denmark 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/1921 Belgium France 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/04/1921 Austria Hungary 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/1921 Belgium England 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/05/1922 Italy Belgium 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/06/1922 Austria Switzerland 7 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/02/1923 Belgium Spain 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
05/05/1923 Belgium England 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/08/1923 Germany Finland 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/1923 Denmark Norway 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1923 Belgium England 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/12/1924 Germany Switzerland 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/12/1925 Belgium Austria 3 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/02/1926 Belgium Hungary 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/12/1926 Germany Switzerland 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/05/1927 Belgium England 1 - 9 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/05/1927 Switzerland Austria 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/1928 Switzerland France 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/1930 Germany England 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/05/1930 Austria England 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/1930 Belgium Portugal 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/1931 Belgium Poland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài D. Johannes Mutters

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 30
Penalties 2 0.07
Penalties cho chủ nhà 1 0.03
Penalties cho đội khách 1 0.03
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài D. Johannes Mutters

Trọng tài khác cùng quốc gia Hà Lan

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga