bong da, web bong da

trọng tài Cyril Jack Barrick

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Cyril Jack Barrick

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
South American 1949
03/04/1949 Brazil Ecuador 9 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/1949 Bolivia Chile 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/1949 Brazil Bolivia 10- 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/04/1949 Peru Paraguay 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 2 (0 - 2)
17/04/1949 Ecuador Chile 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
20/04/1949 Uruguay Paraguay 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
24/04/1949 Brazil Peru 7 - 1 0 (0 - 0) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
30/04/1949 Bolivia Paraguay 0 - 7 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/1949 Bolivia Colombia 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/1949 Brazil Paraguay 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/05/1949 Brazil Paraguay 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
05/01/1947 Portugal Switzerland 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/03/1947 Ireland Spain 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/03/1947 France Portugal 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Cyril Jack Barrick

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 14
Penalties 4 0.29
Penalties cho chủ nhà 1 0.07
Penalties cho đội khách 3 0.21
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 3 0.21
Thẻ đỏ cho chủ nhà 1 0.07
Thẻ đỏ cho đội khách 2 0.14

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Cyril Jack Barrick

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga