bong da, web bong da

trọng tài John Howcroft

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài John Howcroft

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Olympic Games 1908
22/10/1908 Great Britain OT Netherlands OT 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
19/03/1910 Ireland Scotland 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/1921 Wales Ireland 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
26/04/1908 Netherlands Belgium 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/04/1909 Netherlands Belgium 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/1910 Netherlands Belgium 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/04/1910 Netherlands Germany 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/1912 Netherlands Germany 5 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/01/1914 Italy Austria 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/1914 France Switzerland 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/1914 Netherlands Germany 4 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/05/1914 Denmark Netherlands 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/06/1919 Netherlands Sweden 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/06/1921 Norway Sweden 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Wagnerpokal
05/05/1912 Austria Hungary 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/1912 Hungary Austria 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/1913 Austria Hungary 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài John Howcroft

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 17
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài John Howcroft

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga