bong da, web bong da

trọng tài George Reader

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài George Reader

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1950
24/06/1950 Brazil Mexico 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/1950 Uruguay Bolivia 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/07/1950 Uruguay Brazil 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1948
26/07/1948 Netherlands OT Ireland OT 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Nordic Championships
05/10/1947 Sweden Norway 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
27/11/1946 Scotland Northern Ireland 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
26/05/1945 England France 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/1945 Switzerland Sweden 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/07/1946 Sweden Switzerland 7 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/08/1947 Switzerland France 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/12/1948 Ireland Switzerland 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/1949 France Switzerland 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/1950 Scotland Switzerland 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/1956 Portugal France 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài George Reader

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 14
Penalties 0 0
Penalties cho chủ nhà 0 0
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài George Reader

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga