bong da, web bong da

trọng tài William Ling

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài William Ling

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 1954
20/06/1954 Hungary Germany FR 8 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/07/1954 Germany FR Hungary 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1952
19/07/1952 Finland OT Austria OT 3 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
28/07/1952 Hungary OT Sweden OT 6 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1950 qualifiers
13/11/1949 Ireland Sweden 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 1948
02/08/1948 Sweden OT Austria OT 3 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/08/1948 Denmark OT Italy OT 5 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/08/1948 Sweden OT Yugoslavia OT 1 - 3 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
friendly tournament
25/11/1951 Switzerland Italy 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
16/10/1954 Wales Scotland 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
28/04/1948 Scotland Belgium 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/1948 Belgium Netherlands 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/1948 Belgium Netherlands 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/03/1949 Spain Italy 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 2 (2 - 0)
27/04/1949 Scotland France 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/1950 Sweden Netherlands 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/12/1950 Scotland Austria 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/1951 Ireland Germany FR 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1951 France Austria 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/1952 Belgium Netherlands 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/05/1953 Scotland Sweden 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/1953 Netherlands Belgium 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/08/1955 Soviet Union Germany FR 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài William Ling

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 23
Penalties 4 0.17
Penalties cho chủ nhà 3 0.13
Penalties cho đội khách 1 0.04
Thẻ vàng 4 0.17
Thẻ vàng cho chủ nhà 1 0.04
Thẻ vàng cho đội khách 3 0.13
Thẻ đỏ 1 0.04
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 1 0.04

Ý kiến bạn đọc về trọng tài William Ling

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga